Logopedia

mgr Magda Puczyk

Napisz do nas mail
https://www.wygadani.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/magda.jpg

O mnie

Wszyscy dokładnie wiemy, jak cenna w naszym życiu jest umiejętność porozumiewania się. Wiele osób jednak spotyka się z trudnościami ze strony układu mowy.
Jej wielka wartość przyczyniła się do chęci pracy z osobami, które potrzebują pomocy w tym zakresie.
Moje studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej były tylko początkiem nowej drogi. Chciałam zgłębiać zagadnienia związane z układem narządów artykulacyjnych.
I tak jestem logopedą , surdologopedą, terapeutą miofunkcjonalnym, terapeutą ręki oraz Providerem Neuroflow.

Znany lekarz

Oferta

Konsultacja
Konsultacja

Konsultacja logopedyczna – po rozmowie z rodzicem, podczas pierwszego spotkania zostaje określony powód konsultacji. Wówczas dobieramy odpowiednie próby w celu sprawdzenia możliwości pacjenta. Po wykonanych próbach i obserwacji, możemy zalecić konieczność dalszej diagnostyki lub rozpocząć terapię.

Diagnoza
Diagnoza

Diagnoza logopedyczna – podczas spotkań zwracamy uwagę na sposób komunikacji badanego, poziom rozumienia i nadawania mowy oraz ogólną sprawność motoryczną. Następnie oceniamy budowę narządów artykulacyjnych oraz ich sprawność. Badamy również funkcje prymarne (połykanie, żucie, gryzienie, oddychanie)oraz funkcje wzrokowe i słuchowe.

Terapia
Terapia

Terapia logopedyczna – to postępowanie terapeutyczne dostosowane do każdego pacjenta indywidualnie uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dla dokładnego określenia mocnych i słabych stron należy wykonać diagnozę lub konsultację logopedyczną.

Diag. Neuroflow
Diag. Neuroflow

Neuroflow –to trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jest jedną z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny.

Terapia ręki
Terapia ręki

Terapia ręki- to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki, która jest skierowana przede wszystkim do dzieci, lecz także osób dorosłych, które utraciły sprawność, jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.

Diag. miofunkcjonalna
Diag. miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna – to postępowanie lecznicze mające na celu poprawę nieprawidłowego sposobu połykania poprzez wpływ na dysfunkcje w obszarze ustno-twarzowym. Polega głównie na dokładnym wykonywaniu różnych ćwiczeń – zarówno dotyczących samej twarzy, jak i tych całego ciała.

Cennik

Konsultacja logopedyczna – 170zł

Diagnoza logopedyczna (2 spotkania z dzieckiem ok. 50 min + 1 spotkanie tylko z rodzicem) – 400zł

Diagnoza miofunkcjonalna (1 spotkanie z dzieckiem ok. 50 min. + rozmowa z rodzicem) – 250zł

Terapia miofunkcjonalna stacjonarnie /online 50 min – 130zł

Diagnoza terapia ręki (2 spotkania z dzieckiem ok. 50 min + 1 spotkanie tylko z rodzicem) – 300zł

Terapia ręki 50 min – 120zł

Diagnoza Neuroflow – 300zł

I etap treningu – 370zł

II etap treningu – 360zł

III etap treningu i kolejny – 350zł

Diagnoza kontrolna – 250zł

Umów się na konsultację !

Scroll up